Sobaka. October issue.

Photographer: Maksim Churkin Fashion editor: Xenia Gostschitskaya Stylist: Elya Gaevskaya Hair Stylist: Kristina Gulaya Makeup Artist: Olga Glazunova Talent: Sofia Ernst Producer: Margarita Saratova

/